ภาษา
ไทย English
 

การติดต่อ วาสิฎฐี ซิตี้โฮเทล

64/31 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์  035-526111 , 035-526123 , 081-3564136 แฟกซ์ 035-525371
อีเมล์ sale2@vasidteecityhotel.net